Zarząd

Prezes – Stanisław Murawski

Sekretarz – Izabela Huzar

Skarbnik – Barbara Klimowicz

Członek Zarządu - Anna Kowalska