Status prawny

Stowarzyszenie „Razem z Dzieckiem” jest organizacja pożytku publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 29.04.2004 pod nr 0000204556

Pozostałe dane urzędowe:

NIP 8982055365

REGON 933005535

Konto bankowe 62 1240 6670 1111 0010 5602 5717