1 % podatku

Do końca kwietnia każdego roku przy rozliczeniu podatkowym rocznym można przeznaczyć kwotę do wysokości 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia

Jak przekazać

W deklaracji podatkowej PIT należy wypełnić co najmniej dwa pola, które są niezbędne do przekazania 1% rocznego podatku. Wpisać należy:

  1. numer KRS organizacji, w przypadku naszego Stowarzyszenia to
                        0000204556

  2. kwotę, która nie może przekroczyć 1% wyliczonego podatku

W deklaracji rocznej można także opcjonalnie zaznaczyć, czy chce się przekazać swoje dane obdarowanej organizacji. Po zaznaczeniu odpowiedniego pole, do organizacji pożytku publicznego (np. do Stowarzyszenia) zostaną przekazane:

  • dane identyfikacyjne podatnika

  • wysokość przekazanej kwoty i jej szczegółowe przeznaczenie,

Należy pamiętać, że złożenie deklaracji podatkowej po terminie nie pozwala przekazać 1% podatku na OPP.