Darowizny pieniężne i rzeczowe

Na rzecz Stowarzyszenia można również przekazać darowiznę w formie pieniężnej lub rzeczowej i odliczyć ją (do wysokości 6% dochodu) odpowiednio od :

podatku dochodowego od osób fizycznych PIT;

podatku dochodowego od osób prawnych CIT,

Darczyńca w opisie polecenia przelewu czy wpłaty na konto może zamieścić szczegółowy cel lub warunki darowizny.

Nr rachunku bankowego Stowarzyszenia

62 1240 6670 1111 0010 5602 5717

Dla przelewów z zagranicy

PL 62 1240 6670 1111 0010 5602 5717 i kod SWIFT - PKOPPLPW

Dla odliczenia darowizny od dochodu należy przekazanie jej udokumentować w sposób wymagany przepisami tj. dowodem wpłaty na rachunek bankowy, a w przypadku darowizny rzeczowej - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu